• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin
Guild: FcBaMien
Chủ Guild: GlobalGAP
Điểm: 0
Thành Viên: 6

# Tên Chủng tộc Resets GR Level Trạng thái Vị trí Quốc gia
1 GlobalGAP
Blade Master 68 0 400 Offline Chủ Hội
2 ThangKhung
Soul Master 50 0 400 Offline Phó Hội
3 MaiMai
Hight Elf 68 0 297 Offline Lãnh Đạo Trận Chiến
4 GolbalMU
Grand Master 59 0 400 Offline Lãnh Đạo Trận Chiến
5 UniKey
Rage Fighter 50 0 400 Offline Thành Viên
6 Sullabus
Blade Knight 50 0 400 Offline Thành Viên

Đăng nhập

1
Bạn cần hỗ trợ?
Copyright © 2015-2019 MVCore Website v1.17.0 by DaiTo