• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin
Guild: AECayDa
Chủ Guild: HThienCot
Điểm: 0
Thành Viên: 12

# Tên Chủng tộc Resets GR Level Trạng thái Vị trí Quốc gia
1 HThienCot
Dimension Master 172 0 1 Offline Chủ Hội
2 DoanDu
Duel Master 102 0 400 Offline Thành Viên
3 CuChiNguoc
Blade Master 60 0 400 Offline Thành Viên
4 ChemMuon
Blade Master 149 0 400 Offline Thành Viên
5 TruongVoKy
Grand Master 168 0 400 Offline Thành Viên
6 TieuLongNu
Hight Elf 130 0 1 Offline Thành Viên
7 RFNganh
Fist Master 152 0 400 Online Thành Viên
8 Queen
Hight Elf 134 0 400 Offline Thành Viên
9 PoolPro
Grand Master 158 0 400 Offline Thành Viên
10 MoDung
Fist Master 170 0 400 Offline Thành Viên
11 LenhHoXung
Lord Emperor 92 0 400 Offline Thành Viên
12 IPZVOZ
Grand Master 172 0 400 Offline Thành Viên

Đăng nhập

1
Bạn cần hỗ trợ?
Copyright © 2015-2019 MVCore Website v1.17.0 by DaiTo